Veertigjarig jubileum, Lintje Diny en Opening Jeu-de-boules baan.

                                                                          
14 september 2021,
Webmaster Klein Dochteren.
Afgelopen zondagmiddag heeft KV. Klein Dochteren haar 40 jarig bestaan gevierd met een receptie in en om het clubhuis. Bestuur had leden, oud leden, NKB, AKF, zusterverenigingen, buurt en bekenden uitgenodigd en daardoor was het een bijzonder gezellige drukte. Tegen een uur of drie verscheen tot ieders verbazing “Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve” “van de gemeente “Lochem” ten tonele bij het clubgebouw van de klootschieters en deze verrassing werd zeer op prijs gesteld. Want niet zomaar verschijnt even de Burgemeester op een verenigingsreceptie.
REDEN!
Burgemeester “Sebastiaan van ’t Erve” kwam speciaal om “DINY BEUMER” voorzitter van KV. Klein Dochteren in het zonnetje zetten.
Diny neemt al ruim vijfendertigjaar de voorzittershamer ter hand bij haar geliefde vereniging. Maar dat niet alleen! Zij spant zich ook in voor heel veel hand-en-spandiensten binnen het Lochemse buurtgemeenschap “Klein Dochteren”, welke uiteraard zeer wordt gewaardeerd.
Zo gewaardeerd door vereniging en gemeenschap dat ze werd voorgesteld om te worden gedecoreerd met een “LINTJE” door “Sebastiaan van ’t Erve”. Met deze Koninklijke onderscheiding gaat “DINY BEUMER” voortaan haar bloeiende leven door als!

“LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU”

Diny en uiteraard ook Bennie van harte gefeliciteerd met je welverdiende Koninklijke onderscheiding.

        

Berkelbode
Door Arjen Dieperink

ma 13 sep 2021,
Voorzitter klootschietvereniging verrast met Koninklijke Onderscheiding tijdens jubileumviering
KLEIN DOCHTEREN – Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte zondag 12 september een Koninklijke onderscheiding uit aan Diny Beumer, tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van Klootschietersvereniging Klein Dochteren in Clubhuis Bethel, Kijksteeg 8 in Lochem. Diny Beumer is sinds de oprichting lid en daarnaast al 35 jaar voorzitter.
Het is stilte voor de storm, de laatste puntjes worden op de i gezet om het jubileum van de vereniging in hun onderkomen Bethel in Klein Dochteren te kunnen vieren. Voorzitter Diny Beumer-Oudenampsen (70) wijst naar de vensterbank waar zo’n zeventwintig bekers opgesteld staan. “Dat zijn een hoop bekers hè, we hebben er zelfs nog meer gehad. Het mooie van deze sport vind ik dat je in de buitenlucht in beweging bent”. Het veertigjarig bestaan is voor haar een belangrijke mijlpaal, aangezien ze zelf veertig jaar geleden lid werd. De huidige vereniging is ontstaan uit twee verschillende clubs. Eén klootschietvereniging begon bij café De Valk aan de Tramstraat, de andere begon vanuit de kippenschuur van Reint Sligman. Beide clubs vonden elkaar en op 3 september 1981 werd de oprichtingsakte getekend bij de notaris.
Beumer is een echte duizendpoot binnen de vereniging. Toch blijft ze bescheiden over haar inzet: “Ik deel de begeleidingsgroepen in, dat zijn groepen van mensen die willen klootschieten. Tevens dient er dan iemand van onze vereniging mee te gaan voor tips en veiligheid. De route is niet zo groot, de Kijksteeg en de Nijkampsweg. Dit is een mooi rondje van circa drie kilometer.” Als voorzitter zet Diny zich actief in bij de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergaderingen. Ook bezoekt zij de vergaderingen van de Achterhoekse Klootschiet Federatie in Haarlo en de Nederlandse Klootschiet Bond in Oldenzaal. Zij is ook bij andere activiteiten betrokken: het kantinebeheer van clubhuis Bethel, evenementen en feestjes organiseren en de schoonmaakdienst. Ook zorgt ze onder andere voor een kaart, bloemetje of cadeaubon bij geboorte, jubilea, kampioenschappen, overlijden of andere gelegenheden.
“Wij staan tijdens onze receptie ook stil bij de langdurige leden. Harold Dolleman en René Amtink zijn vijfentwintig jaar lid”, zo laat ze trots weten. “Maar we hebben ook leden die sinds het jaar van oprichting lid zijn. Dat zijn behalve mijn man en ik, Reint en Reintje Sligman, Andre Sligman, Marinus Oudenampsen, Henk Bouwmeester, Arie Klein Brinke, Martin Beumer, Erik Nijenhuis en Henk Lunneker.”   Tijdens de receptie zette de voorzitter de jubilerende leden in het zonnetje en bedankte in het bijzonder burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve voor zijn komst. De burgemeester liet tijdens zijn speech duidelijk blijken de geschiedenis van Klootschietvereniging Klein Dochteren goed te kennen. Na de felicitaties aan het bestuur en de leden van de vereniging, vroeg Van ‘t Erve aan Diny om naar voren te komen.
Beumer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en niet alleen vanwege haar activiteiten bij de klootschietvereniging. Zo zet ze zich vanaf 1998 al in als vrijwilliger bij het Dochterens Tentfeest en nam ze in 2000 het initiatief om eens in de twee weken kaartavonden te organiseren bij Restaurant Mondani, waar ze ook vele hand- en spandiensten voor verricht. Van ‘t Erve las de oorkonde voor en spelde het lintje bij de gedecoreerde op, waarna Beumer een woord van dank uitsprak.

         

14 september 2021,
Webmaster Klein Dochteren.
Afgelopen zondagmiddag op de receptie 40 jarig bestaan KV. Klein Dochteren. Heeft het bestuur dankbaar van de gelegenheid gebruik gemaakt, om na het decoreren van Diny Beumer, de nog aanwezige burgemeester “Sebastiaan van ’t Erve” te inspireren een “Jeu de Boules bal” te gooien. Ja u leest het goed “Jeu de Boules bal”. Samen met Diny Beumer heeft hij de nieuw aangelegde “Jeu de Boules baan” geopend door het gooien van de eerste Jeu de Boules bal””. De burgemeester maakte daar dankbaar gebruik van dat blijkt wel vanaf de foto.
De noodzakelijke kleine koerswijziging, vertaald naar een Jeu de Boules baan op ons unieke plekje rondom clubgebouw Bethel, heeft plaats gevonden op de Jaarvergadering van 2020. Het bestuur heeft nu een eerste stap gezet om een kleine meerjarenbeleidsplan uit te voeren.

         

Berkelbode

Jeu-de-boules baan geopend bij Klootschietvereniging Klein Dochteren

KLEIN DOCHTEREN – Behalve klootschieten, kan men bij Klootschietvereniging Klein Dochteren ook met regelmaat kaarten en darten. Sinds kort is er een sport bijgekomen. Tijdens de receptie afgelopen zondag, vanwege het veertigjarig bestaan van de vereniging, werd een jeu-de-boules baan geopend bij het verenigingsgebouw Bethel aan de Kijksteeg 8. De opening werd verricht door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve, samen met de onlangs gedecodeerde Diny Beumer-Oudenampsen