Mededelingen van het bestuur.

Datum 22 november 2020

Beste klootschietleden,
Er zijn per 19 november jl. weer nieuwe Coronamaatregelen van kracht. Voor onze vereniging treedt een kleine wijziging op. In plaats van klootschieten met twee personen per team mag je nu klootschieten met vier personen per team en meerdere teams tegelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Clubhuis Bethel blijft echter nog gesloten tot nader bericht. Zie bijgaande update.
Begin december wordt door het kabinet de situatie opnieuw bekeken en informeren we jullie indien er iets wijzigt.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,
namens het bestuur,
Ans Leussink-Bats,  Secretariaat.

 

Datum 5 november 2020

Nieuw protocol corona
Klik op poster voor vergroting.

Beste klootschietleden,
Het kabinet heeft op 3 november besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Deze zijn woensdag 4 november om 22.00 uur ingegaan.
Bijgaand vinden jullie een update van de Coronamaatregelen die momenteel voor onze klootschietersvereniging gelden.
Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Namens het KD bestuur, Ans Leussink-Bats

 

Datum 5 november 2020
Hallo competitiespelende klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

De AKF heeft in verband met de strengere Coronamaatregelen helaas moeten besluiten om de competitiewedstrijden tot januari 2021 af te gelasten.
Dit betreffen de competities van:
– 14 november in Eibergen (KV Eibergen)
– 28 november in Exel (KV De Mölle)
– 12 december in Borculo (KV Dijkhoek)
In december wordt bekeken of de competitiewedstrijden in januari 2021 weer opgestart kunnen worden en ontvangen wij hierover bericht.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur, Ans Leussink-Bats
Datum 14 oktober 2020
Beste klootschieters,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Onderstaand bericht ontvingen wij van de AKF:
Gisteravond, 13 oktober, was de persconferentie waarin strenge maatregelen zijn afgekondigd die ons allemaal aangaan.  Eén van deze maatregelen gaat over de wedstrijdsport.  Het is voor volwassenen verboden wedstrijden te spelen.  Dit is natuurlijk ook van toepassing op het klootschieten.  Helaas moeten wij weer stoppen met onze competitie.  Volwassenen mogen wel met 4 personen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  Binnen de eigen vereniging kan dus wel getraind worden, maar dan met niet meer dan 4 personen op pad.  De AKF heeft besloten in elk geval de eerste 2 competitiewedstrijden (van 17 en 31 oktober) niet door te laten gaan.  Daarna bekijken we de situatie opnieuw.  Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de maatregelen en eventuele versoepeling van de maatregelen.  Ook bekijken we dan of deze wedstrijden ingehaald kunnen worden en mocht dit niet lukken dan gaat dit altijd in overleg met de verenigingen.We houden jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,  namens AKF hoofd- en wedstrijdbestuur Mirjam ter Maat.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur,  Ans Leussink-Bats

 

  Datum 5 oktober 2020

 

Rabo ClubSupport   

Jij beslist mee!

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Al vast bedankt en met vriendelijke groet,
Gerrie Brunsveld-Oudenampsen,  Penningmeester K.D.
Datum 29 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuw protocol corona

Tijdens de landelijke persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van vanavond ( 28-09-2020) zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit houdt voor onze klootschietersvereniging in dat ons clubhuis “Bethel” vanaf woensdag 30 september tot en met 21 oktober gesloten is.
Bijgaand stuur ik jullie het aangepaste Corona protocol dat wij hanteren met maatregelen die door het NOC*NSF zijn opgesteld, door de Nederlandse Klootschiet Bond wordt geadviseerd op te volgen en in lijn zijn met de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waaronder de Gemeente Lochem valt.
Voor ieders gezondheid is het van belang dat de regels uit het protocol worden nageleefd!  Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 15 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Bijgaand informatie over de klootschietcompetitie 2020-2021.
Ook te vinden op de concept website van de AKF onder deze link:

   https://www.akf-klootschieten.nl/

–  Klassen-indeling van de competitie 2020-2021;
–  Startlijst voor de 1e competitie op zaterdag 19 september bij de Heksenkring.
–  Regels met betrekking tot de wedstrijden.
Op onze website kun je onder Agenda alle data van de competitiewedstrijden vinden.
Voorafgaand aan en na afloop van de competitiewedstrijden staan de deuren van Bethel natuurlijk open met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Webmaster en Bestuur, wensen jullie allemaal een heel prettig en sportief klootschietseizoen toe ondanks de Coronamaatregelen en hopen volgend jaar enkele prijzen in de wacht te slepen. Allemaal veel succes gewenst. Met vriendelijke sport
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 13 september 2020.
Indeling competitieteams, opgezet door wedstrijdleider van K.V. Klein Dochteren
Tonnie Otten, voor de competitie 2020-2021.

Teamindeling voor seizoen 2020/2021.

Datum 11 september 2020.
Beste klootschietleden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de AKF op 7 september, is door alle klootschietersverenigingen unaniem besloten om per 19 september te starten met de klootschietcompetitie 2020-2021 met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Over de gang van zaken tijdens de klootschietcompetitie ontvangen we nader bericht van de AKF.
Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen we het met jullie delen.
Wel kunnen we alvast mededelen dat de 1e competitiewedstrijd plaatsvindt op zaterdag 19 september vanaf 13.00 uur bij KV de Heksenkring in Barchem.
Er zal op het parcours gestart worden in tijdsblokken van 4 minuten.
De overige data van de competitiewedstrijden zijn te vinden op onze website onder AGENDA.
Zoals gebruikelijk verzamelen we ons, vóór het vertrek naar de locatie waar de competitiewedstrijd plaatsvindt, bij Bethel.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne en sportieve klootschietcompetitie toe in goede gezondheid.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 10 september 2020,
Beste klootschietleden,
Na lange tijd van het niet kunnen organiseren van evenementen gaan we, met inachtneming van de Corona maatregelen (zie bijgaande poster), op donderdagavond 24 september starten met het darten om 19.30 uur bij Clubhuis Bethel.
Besloten is dat aan het darten maximaal 16 personen kunnen deelnemen. Daarom graag vooraf opgeven bij Diny Beumer (tel.nr. 0573-251701 of 06-33426614) en helaas vol=vol, dus geef je op tijd op.
De darters wensen wij veel plezier met deze sport en natuurlijk goede scores (hundred and eightyyyyyyyyy …. 😃).
De kaartavonden zullen om praktische redenen (o.a. 1,5 meter afstand) naar verwachting later worden opgestart. Zodra het weer mogelijk is, laten wij dit weten.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Dinsdag 8 september 2020,

Algemene Ledenvergadering:

Hierbij nodigen wij jullie uit op dinsdag 8 september 2020 om 20:00 uur in Bethel.
In de week voor de vergadering zullen wij de agenda, notulen van vorig jaar en de jaarverslagen mailen.
Noteer de datum, 8 september, alvast in de agenda!  
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail