Maatregelen Corona

Beste klootschietleden,  

1 *- De maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, zijn door de overheid aangescherpt. Het NOC*NSF adviseert haar sportbonden om alle wedstrijden in ieder geval tot eind maart af te gelasten. Tevens wordt de Nederlandse sport opgeroepen om alle bijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

2 *- De NKB, AKF en wij, als klootschietersvereniging Klein Dochteren, onderschrijven deze maatregelen en dit houdt in dat ons clubhuis “Bethel” in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten is en er dus geen activiteiten plaatsvinden.

3 *- van de AKF: ontvingen we bericht dat ze helaas de persoonlijke kampioenschappen van de AKF en de Gelderse kampioenschappen, die gehouden zouden worden op zondag 5 april, moeten uitstellen vanwege de Corona crisis. De AKF kan nu nog niet zeggen wanneer deze kampioenschappen wel gehouden gaan worden, maar zodra er een nieuwe datum bekend is, laten wij dit weten en kun je je (weer) opgeven. De laatste competitiewedstrijd, die gepland stond op 29 maart en gecanceld is, staat nu gepland voor zondag 26 april bij Café Grenszicht in Eibergen.
Hierbij wens ik jullie, ook namens het bestuur, heel veel sterkte tijdens de Corona crisis en hopen iedereen te zijner tijd weer gezond en wel bij het klootschieten te ontmoeten.

4 * – 23 maart 2020: Nieuwe en aangescherpte maatregelen door de overheid!
Helaas moeten wij, na de door de overheid genomen coronacrisis maatregelen van 23 maart jl., ook onze Algemene Ledenvergadering van 6 april uitstellen. Te zijner tijd zullen wij met een nieuwe datum komen.
Tevens blijft ons clubhuis “Bethel” gesloten tot 1 juni en vinden er ook geen activiteiten plaats. Het bestuur wenst iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe de komende tijd.

5 *- 31 maart 2020: Beste (reserve) competitie spelende leden,
Van het AKF-wedstrijdsecretariaat ontvingen we een mail met beslissingen die ze moesten nemen i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.

Dit betreffen de volgende wedstrijdzaken:
Punt 1:De competitie wordt niet afgemaakt. De 11e wedstrijd die we hebben gegooid was de laatste wedstrijd van het seizoen. De stand na deze wedstrijd (is voor de volledigheid meegestuurd bij deze mail) is de eindstand van het seizoen  2019/2020 en daarmee bepalend voor de promotie/degradatie regeling.  De prijsuitreiking van de competitie vindt plaats tijdens de 1e competitiewedstrijd van het volgende seizoen.
Punt 2:De PK Achterhoekse Klootschieters Federatie /Gelders Kampioenschap gaan niet door.
Punt 3:De NKB overlegt nog over het al dan niet doorgaan van de NK. Het bericht hierover wachten we af en aan de hand daarvan bepaalt de AKF of en hoe ze selectiewedstrijden gaan organiseren.
Punt 4:De Achterhoek cup gaat niet meer door.

En dan nog een bericht namens het hoofdbestuur van de AKF:
Zodra er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen en mogen worden, organiseren we zo snel mogelijk een ledenvergadering. Hierover volgt dan bericht. De AKF vindt het heel jammer dat ze deze besluiten hebben moeten nemen, maar de maatregelen van de overheid zijn hierin heel duidelijk. Ze kunnen niet anders.  Het hoofd- en wedstrijdbestuur van de AKF wenst iedereen een goede gezondheid. Pas goed op jezelf en je naasten in deze bizarre tijd.
Het bestuur van KV Klein Dochteren sluit zich hier uiteraard bij aan en we houden jullie op de hoogte.

1 mei 2020; Beste Klootschietleden,
Bijgaand een mail over de afgelasting van het Keistad Klootschiettoernooi van 21 mei i.v.m. de Corona maatregelen. Volgend jaar wordt het Keistad klootschiettoernooi op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) gehouden en we hopen dan veel klootschieters in Klein Dochteren te ontvangen. Met vriendelijke groet en blijf gezond.

Keistad Klootschiettoernooi 2018.
Dinie en Gerrie drukdoende voor verzorgen inwendige mens.

Woensdag 6 mei: Heeft het kabinet besloten dat vanaf 11 mei de buitensportactiviteiten voor personen ouder dan 18 jaar weer mogen worden gestart. Het bestuur heeft daarom besloten om, met inachtneming van ons coronaprotocol, dat goedgekeurd is door de Gemeente, vanaf 17 mei weer te starten met klootschieten op ons eigen parcours. Dit betekent dat we, zonder kans op boete, kunnen klootschieten op: – de zondagen van 10.00-12.30 uur : – de woensdagen van 14.00-16.30 uur en van 19.00-21.30 uur.
Wij wensen iedereen weer veel trainingsplezier en blijf gezond. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur Ans Leussink-Bats.

Bijgaand stuur ik jullie het Corona protocol dat wij hanteren met maatregelen die door het NOC*NSF zijn opgesteld en door de Nederlandse Klootschiet Bond wordt geadviseerd op te volgen.

                                                                                      klik op de poster voor vergroting ⇒⇒

 

 

Nieuwsbrief 22 mei 2020

Staat geheel in het teken van corona-virus

 

What do you want to do ?

New ma