Journaliseren uit het klootschietersverleden!

  Datum 3 mei 2021 

                   Waarom? 

           “Bij gebrek aan nieuws”

           “Enthousiast een initiatief opgenomen door Webmaster”

Coronapandemie angstwekkend en een waardeloze situatie, daardoor komt er ook totaal geen klootschietnieuws binnen voor plaatsing op de website. Gevolg!  Te rade gaan met jezelf, om een initiatief te ontwikkelen wat eventueel resultaat op kan leveren. Gelukkig heb ik meerdere klootschietboeken in mijn boekenkast staan met daarin zeer beslist interessante stukken. Het doorstruinen van die boeken heeft inmiddels resultaat opgeleverd met zeer beslist leuke anekdotes en journalistieke stukken en reeds geselecteerd voor plaatsing op de website.
Als webmaster ben ik van mening dat onze website enigszins goed gevuld moet zijn. Is het niet direct nieuws dan maar met indirect nieuws uit vroegere tijden welke wel leuk zijn om te publiceren.
Eerste publicatie uit boek: Klootschieten op en rond de Haarlerheide. 
“De Zilveren kloot” is een jaarlijks terugkerende wedstrijd in Twente”.  Dit is een onderlinge wedstrijd tussen Noord- en Zuid-Twente, begrenzing is het kanaal van Almelo naar Nordhorn (Duitsland) en wordt in het eerste weekend van september gespeeld.
Een leuke anekdote:
Het volgende verhaal stamt vermoedelijk uit het einde van de twintiger jaren.
Het was traditie — nog steeds trouwens – dat één van de leiders de wedstrijd om de Zilveren kloot opende met een toespraak waarbij ook de voorwaarden bekend werden gemaakt. Het zou de heer Weustink, onderwijzer te Oud-Ootmarsum, geweest zijnde die de taak kreeg de inleiding te houden. Om zich boven het publiek uit te kunnen verheffen stapelde hij enkele lege bierkratten op elkaar en nam hij daarop plaats.
Hij begon aldus: “Mannen, vrienden, ja broeders, zou ik haast durven zeggen, gij allen die  hier verenigd zijt om te schieten om de zogenaamde “Zilveren Kloot”. Er zal zuiver onderarms geschoten worden en niet met den zogenaamde slingerslag”. En terwijl hij dit zo plechtig zei wilde hij deze slag, staande op de bierkratjes, met een ferme armzwaai voordoen. Plotseling tuimelde hij er vanaf en kwam hij in het publiek terecht. Natuurlijk was de hilariteit niet van de lucht en men schaterde van de lach. Trouwens zonder kleerscheuren kwam de onderwijzer er vanaf en maakt zijn inleiding plechtig af.
Datum 10 mei 2021
De strijd om de “Zulveren Kloat van Aerm” in 1919.
Publicatie uit: Het Groot Klootschietersboek.
In het Openluchtmuseum in Arnhem zou een manifestatie plaatsvinden, waarbij allerlei nationale gebruiken zouden worden vertoond. Kapelaan Budde in Arnhem, geboren in Ootmarsum, bracht de organiserende commissie op het idee om voor de afdeling Twente, die deel zou nemen aan de allegorische optocht, ook vertegenwoordigers uit te nodigen van de klootschietersverenigingen uit Noord- en Zuid-Twente. De uitnodiging daarvoor, maanden voor het festijn zelf ontvangen, werd met enthousiasme begroet; het was het gesprek van de dag rond het ‘losse veur en aan tafel. Want de rivaliteit tussen Noord- en Zuid-Twente was er nog steeds en de sensationele wedstrijden van de Dree Dieksen (Noord) en de beide Mansboeren en Look (Zuid) in 1887 lagen nog steeds in het geheugen van beide regio’s. De heersende vraag was wie nu de sterkste was. Dat resulteerde daarom in een geweldige deelname aan de wedstrijd in Arnhem en enorme publieke belangstelling. Er togen, naast de klootschieters, ook veel Twentenaren naar Arnhem om het nationale volksfeest mee te maken.
De viering van het Vaderlands Historisch Volksfeest zou op 4 september 1919 op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum worden gehouden. Op woensdag 3 september vertrok daarom uit Oldenzaal een speciale klootschieterstrein met niet minder dan 545 enthousiaste “klootscheeters, wiezers, stokleggers” en andere functionarissen, die 15 Twentse buurtschappen vertegenwoordigden. De beste klootschieters uit Twente zouden om de zilveren kloot strijden. Als scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Twente gold het kanaal Almelo-Nordhorn; maar dat leverde een probleem op, want dan zou Noord over meer buurtschappen beschikken. Om een evenwichtige verhouding te krijgen werd Albergen aan Zuid toegevoegd, terwijl voor Noord enkele buurtschappen samen moesten gaan.
Noord bestond daardoor uit de buurtschappen Reutum, Agelo, Vasse Fleringen, Mander, Tubbergen, Tilligte, Lattrop en Mariaparochie.
Terwijl Zuid mannen in het veld bracht uit Rossum, Deurningen, Losser, Saasveld, Almelo en Hasselo.
Het verhaal wil overigens dat de wedstrijd bijna niet doorgegaan was als Blankenvoorts-Jens uit Mander met als bijnaam “Koning der wegwiezers” niet mee zou doen. Deze voorvechter van het klootschieten had toen al een grote faam verworven. Hij was pionier van vele wedstrijden, geen afstand was hem te ver om ergens de kloot op te hangen of af te trekken. Gelukkig was Jens erbij in 1919 en er kon dus worden geschoten!
Datum 18 mei 2021
Toen aan het eind van de middag de klootschieterstrein het station van Arnhem binnenreed sloeg de toeschouwers de schrik om het hart. Uit de portierraampjes werden de knuppels in een soort vendelzwaai uitgestoken, terwijl het geluid uit de coupés er niet om loog. Slechts enkelen konden deze feestelijke begroeting waarderen van de honderden gelijkgezinde mannen. Het is te begrijpen dat als men nooit een klootschietersteam aan het werk heeft gezien tijdens een wedstrijd, deze 545 mannetjesputters die joelend en almaar met hun koezen op de straatstenen slaan, niet als een joyeuze entree werden ervaren en men er slechts een bende woestelingen in zag. Een verslaggever van een groot landelijk dagblad schreef, dat er een troep wilden ergens uit Nederlandse binnenlanden als bezetenen springend, fluitend en gillend, achter hun aanvoerders-harmonicaspelers optrekken naar het voor hen gebouwde tentenkamp. Het toenmalige ministerie van oorlog had niet alleen gezorgd voor een tentenkamp, maar ook de schuttersgilden een kantine, dekking en alle verdere toebehoren ter beschikking gesteld voorduizend man. Voor de opbouw, de bewaking en de afbraak was een detachement Genietroepenaanwezig en een vrachtauto-colonne met 40 camions van regeringswege zorgde voor de communicatie tussen de stad en het kamp op de Galgenberg. Men was er op het Departement van overtuigd dat het klootschieten de lichamelijke oefening bevorderde en de weerbaarheid van ons volk verhoogde. dat werd overigens in vele krijgszangen over klootschieten in dichterlijke taal onderstreept.
                                                                                                                   Een voorbeeld:
Hoort vrienden buiten, het noordoosten fluiten.
Klootschietersborst deert kou noch vorst.
Dat hardt de baan.
Dat jaagt het bloed door de ad’ren warm.
Dat staalt de spieren van zijn arm.
Als de kloot tot vliegen dwingt.
Terwijl hij vrolijk juichend zingt.
Vooruit mijn klootje, vooruit mijn bal.
Ik geef u een stootje, dat tellen zal.
Vooruit, vooruit, vooruit.
Datum 19 mei 2021

 

Vandaag geplukt vanaf Facebook:
Een dertigjarige oude foto.
Start bij een onderling wedstijdje op de baan bij K.V. Klein Dochteren.
⇐ Klik op de foto voor vergroting

 

 

Datum 21 mei 2021
Publicatie uit 424 pagina’s grote: Het Groot Klootschietersboek.
Twee pagina’s met nieuws en foto’s over K.V. Klein Dochteren.
Onderstaand gedeeltelijk overgenomen uit het boek:

KV Klein Dochteren is inmiddels een begrip geworden in de Achterhoekse klootschieterswereld en ook daarbuiten. Zowel sportief als voor wat betreft prestaties.
KV
 Klein Dochteren heeft vele grote successen behaald zoals:
Team kampioenschappen Nederlandse klootschietbond: Zowel 
Dames 1 en heren 1, Cup-kampioenschappen en kampioenschappen Landelijke Straatcompetitie. Persoonlijk kampioenschappen zowel dames en heren perfecte uitslagen geboekt.
Team kampioenschappen Achterhoekse Klootschieters Federatie: Dames en heren in verschillende klassen kampioen zowel per team of persoonlijk. Ook zijn de dames 1, heren 1 en jeugd 1 sportploeg van de gemeente Lochem geweest.
Ook tijdens de Europese kampioenschappen en andere internationale wedstrijden hebben vele klootschieters van KV Klein Dochteren Nederland en de NKB vertegenwoordigd. Op grote toernooien, zoals “Bussloo” en het “Open Drents Kampioenschap” (TT Assen) hebben de dames en de heren van KV Klein Dochteren vele prijzen behaald en records neergezet. Een greep uit al de namen van de klootschieters die dit mogelijk hebben gemaakt.
Dames: Ellen Bannink, Diny Beumer, Gerrie Brunsveld, Sippora Dijkerman Marjon Saalmink, Tanja Tragter, Daniëlla Vermeer en Wilma Wesselink.
Heren: Hendri Bannink, Marcel Beumer, Martin Beumer, Harold Dolleman, Henk Lunneker, Erik Nijenhuis, Harman Brunsveld, Maarten Otten, Erik Oudenampsen, Jeroen Brunsveld en Gido Beumer.
Behoudens deze namen zijn er nog velen, die aan de successen van de vereniging hebben meegewerkt. KV Klein Dochteren organiseert overigens ook zelf evenementen zoals:
kampioenschappen voor NKB en AKF. Met de twee andere Lochemse verenigingen, De Mölle en Heksenkring wordt al vele jaren het “Keien-toernooi” georganiseerd op de vroege morgen van Hemelvaartsdag. Maar ook recreatief komt iedereen bij KV Klein Dochteren ruimschoots aan zijn trekken met een mengsel van sportiviteit en saamhorigheid. De trainingsmogelijkheden zowel op straat als op het veld zijn ruim voldoende.
  ⇐ Klik op de foto voor vergroting
  Pr. Uit de Courant 2008.
Spelers van links naar rechts.  Damesteam staand: Gerrie Brunsveld, Natasja Veldmaat, Willy Bannink, Ellen Bannink en Daniëlla Vermeer.  Herenteam zittend: Maarten Otten, Hendri Bannink, Albert Stokking, Henk Lunneker en staand Harold Dolleman.

Klik bovenaan de website GESCHIEDENIS aan en bekijk de successen.

 

Datum 31 mei 2021
Hoe het vroeger was…..                                      De Uitdaging!
klootschieten werd in vroeger dagen alleen in de winter beoefend. Als er weinig werk was, als de vorst de uitgestrekte doorweekte heidenvelden had omgevormd tot staalharde banen, dan bracht een buurtschap een andere in de omgeving de kloot. Daar was een traditioneel gebruik aan verbonden. Na bespreking door de klootschieters van de buurtschap en keuze van de andere buurtschap werd een drietal schutters afgevaardigd om de kloot daar te brengen. In de avonduren ging men op weg, soms urenver, naar de vooropschieter uit de anders buurtschap. Als men daar zag dat er drie schutters kwamen aanlopen, dan wist men wat er gaande was. want klootschieters kende elkaar in een wijde omtrek. De gasten werden dan vriendelijk bij het “losse vuur” genodigd en onder het roken van een pijp praatte men over alles en nog wat en wisselde men nieuwtjes uit. Voorlopig werd er echter nog niet over de kloot gesproken. Na een tijd haalt een van de drie uitdagers de kloot bengelend aan een touwtje tevoorschijn en maakt die vast aan ’t hool. Dat is de ketting, waaraan de waterketel boven het losse vuur hangt en zegt; “Wie wolt oe den kloat wa ophangen!”. “Zo, wil ie ons den kloat ophangen!”, en hoewel hij allang weet wat hij zal doen wordt er voorlopig niet verder over gesproken. De koffiemolen komt uit “de spinde”, het vuur wordt nog eens flink opgestookt om het water aan de kook te brengen en even later pruttelt de koffiezetter of “smodde” verleidelijk in de “assche” van de haard . Kopjes komen op tafel met tevens een groot bord vol beschuiten; een gebeuren dat alleen plaatsvindt bij feestelijke gelegenheden. Naast beschuiten wordt nog van alles aangeboden wat er voor goeds in huis is. De drie schutters worden aan tafel genodigd. Dat laten ze niet op zich wachten en als ze zich te goed hebben gedaan en weer bij de de haard aangeschikt zijn, vragen ze nogmaals; “Now, wat dunkt oe d’r van, kan d’r wat van kommen of nich?” Wordt de uitdaging aangenomen, dan haalt de vooropschieter de kloot van ’t hool af en hij bepaalt er onmiddellijk bij; Die of die ’s middags um twee uur scheet wie in dat en dat veld. Daarna volgen nog wat formaliteiten en is uiteindelijk alles geregeld om de wedstrijd te doen plaatsvinden.
( Uit jubileumboek Rossum 50 jaar, anoniem)