Nieuws

Het laatste nieuws over de vereniging

Klootschieten op T.V.

6 januari 2021                                     

Klootschieten bij omroep MAX op T.V.

                      In het programma “Museum van Nederland”.
Wist u dat klootschieten een van de oudste sporten van Nederland is? Zo rond het jaar 1500 was het een sport die over heel ons land werd beoefend. Uit oude documenten blijkt echter dat twee eeuwen daarvoor al over klootschieten werd geschreven. Anno nu wordt de sport voornamelijk in het oosten van ons land nog beoefend. Inbrenger Harold is een beoefenaar van de sport en onder andere voorzitter van de Achterhoekse Klootschiet Federatie. U ziet op de afbeeldingen een mal om de kloot (bal) te maken en de kloot waarmee Harold in 1988 Europees Kampioen jeugd werd. Eens in de vier jaar wordt het Europese Kampioenschap Klootschieten gehouden. Dit object hoort in de witte categorie, het heeft het fysieke museum nét niet gehaald.

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Mededelingen van het bestuur.

Datum 17 december 2020                             

Nieuw protocol corona
Klik op poster voor vergroting.

Beste klootschietleden,
Opnieuw zijn de Coronaregels weer aangescherpt en is Nederland per 15 december in een strenge lockdown gegaan. Voor onze vereniging houdt dit in dat klootschieten in teamverband uitsluitend mag plaatsvinden met twee klootschieters per team en helaas niet met meerdere teams tegen elkaar. Tevens blijft ons clubhuis “Bethel” dicht tot nader order. Al met al geen leuke berichten, maar we gaan ervan uit dat, als iedereen zich aan de regels houdt, we volgend jaar weer volop kunnen genieten van onze mooie klootschietsport.
Een update van het protocol stuur ik bijgaand.
Ondanks de beperkingen, die tijdens de feestdagen gelden, wensen wij iedereen fijne en warme kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en sportief 2021 toe.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ans Leussink-Bats  Secretariaat

 

 

Datum 15 december 2020  
                                                   Wensen van bestuur en webmaster.
                          klik rechts onderin op volledig scherm een daarna op de foto.

 

Datum 12 december 2020
Beste klootschiet(st)ers,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Onderstaand bericht ontvingen wij van de AKF over de voortgang van de competitie in verband met Corona. In november hebben alle verenigingen een voorstel ontvangen over de opstart van de competitie met o.a. het inzetten van extra zaterdagen voor de competitie.
“Na de TV toespraak van Mark Rutte van afgelopen maandag is deze voorgestelde planning echter niet meer haalbaar, los van de besluiten die we genomen zouden hebben.
We willen jullie ervan op de hoogte stellen dat we aan jullie denken en als er weer licht aan de horizon komt we met gewijzigde plannen zullen komen, zoveel als verantwoord mogelijk is en alles netjes binnen de regels van het RIVM.
Na de persconferentie van 12 januari 2021 weten we meer. We hopen begin 2021 toch nog diverse wedstrijden te kunnen organiseren.
                                                                 Tot slot wensen we jullie fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een goed 2021, blijf gezond, tot
                                                                 Met vriendelijke groet en blijf gezond,   namens het bestuur,   Ans Leussink-Bats,  Secretariaat.
 
Datum 22 november 2020

Beste klootschietleden,

Nieuw protocol corona
Klik op poster voor vergroting.

Er zijn per 19 november jl. weer nieuwe Coronamaatregelen van kracht. Voor onze vereniging treedt een kleine wijziging op. In plaats van klootschieten met twee personen per team mag je nu klootschieten met vier personen per team en meerdere teams tegelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Clubhuis Bethel blijft echter nog gesloten tot nader bericht. Zie bijgaande update.
Begin december wordt door het kabinet de situatie opnieuw bekeken en informeren we jullie indien er iets wijzigt.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,
namens het bestuur,
Ans Leussink-Bats,  Secretariaat.
Datum 5 november 2020

Beste klootschietleden,
Het kabinet heeft op 3 november besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Deze zijn woensdag 4 november om 22.00 uur ingegaan.
Bijgaand vinden jullie een update van de Coronamaatregelen die momenteel voor onze klootschietersvereniging gelden.
Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Namens het KD bestuur, Ans Leussink-Bats

 

 Datum 14 oktober 2020
Beste klootschieters,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Onderstaand bericht ontvingen wij van de AKF:
Gisteravond, 13 oktober, was de persconferentie waarin strenge maatregelen zijn afgekondigd die ons allemaal aangaan.  Eén van deze maatregelen gaat over de wedstrijdsport.  Het is voor volwassenen verboden wedstrijden te spelen.  Dit is natuurlijk ook van toepassing op het klootschieten.  Helaas moeten wij weer stoppen met onze competitie.  Volwassenen mogen wel met 4 personen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  Binnen de eigen vereniging kan dus wel getraind worden, maar dan met niet meer dan 4 personen op pad.  De AKF heeft besloten in elk geval de eerste 2 competitiewedstrijden (van 17 en 31 oktober) niet door te laten gaan.  Daarna bekijken we de situatie opnieuw.  Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de maatregelen en eventuele versoepeling van de maatregelen.  Ook bekijken we dan of deze wedstrijden ingehaald kunnen worden en mocht dit niet lukken dan gaat dit altijd in overleg met de verenigingen.We houden jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,  namens AKF hoofd- en wedstrijdbestuur Mirjam ter Maat.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur,  Ans Leussink-Bats

 

  Datum 5 oktober 2020

 

Rabo ClubSupport   

Jij beslist mee!

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Al vast bedankt en met vriendelijke groet,
Gerrie Brunsveld-Oudenampsen,  Penningmeester K.D.
Datum 29 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuw protocol corona

Tijdens de landelijke persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van vanavond ( 28-09-2020) zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit houdt voor onze klootschietersvereniging in dat ons clubhuis “Bethel” vanaf woensdag 30 september tot en met 21 oktober gesloten is.
Bijgaand stuur ik jullie het aangepaste Corona protocol dat wij hanteren met maatregelen die door het NOC*NSF zijn opgesteld, door de Nederlandse Klootschiet Bond wordt geadviseerd op te volgen en in lijn zijn met de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waaronder de Gemeente Lochem valt.
Voor ieders gezondheid is het van belang dat de regels uit het protocol worden nageleefd!  Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 15 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Bijgaand informatie over de klootschietcompetitie 2020-2021.
Ook te vinden op de concept website van de AKF onder deze link:

   https://www.akf-klootschieten.nl/

–  Klassen-indeling van de competitie 2020-2021;
–  Startlijst voor de 1e competitie op zaterdag 19 september bij de Heksenkring.
–  Regels met betrekking tot de wedstrijden.
Op onze website kun je onder Agenda alle data van de competitiewedstrijden vinden.
Voorafgaand aan en na afloop van de competitiewedstrijden staan de deuren van Bethel natuurlijk open met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Webmaster en Bestuur, wensen jullie allemaal een heel prettig en sportief klootschietseizoen toe ondanks de Coronamaatregelen en hopen volgend jaar enkele prijzen in de wacht te slepen. Allemaal veel succes gewenst. Met vriendelijke sport
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 13 september 2020.
Indeling competitieteams, opgezet door wedstrijdleider van K.V. Klein Dochteren
Tonnie Otten, voor de competitie 2020-2021.

Teamindeling voor seizoen 2020/2021.

Datum 11 september 2020.
Beste klootschietleden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de AKF op 7 september, is door alle klootschietersverenigingen unaniem besloten om per 19 september te starten met de klootschietcompetitie 2020-2021 met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Over de gang van zaken tijdens de klootschietcompetitie ontvangen we nader bericht van de AKF.
Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen we het met jullie delen.
Wel kunnen we alvast mededelen dat de 1e competitiewedstrijd plaatsvindt op zaterdag 19 september vanaf 13.00 uur bij KV de Heksenkring in Barchem.
Er zal op het parcours gestart worden in tijdsblokken van 4 minuten.
De overige data van de competitiewedstrijden zijn te vinden op onze website onder AGENDA.
Zoals gebruikelijk verzamelen we ons, vóór het vertrek naar de locatie waar de competitiewedstrijd plaatsvindt, bij Bethel.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne en sportieve klootschietcompetitie toe in goede gezondheid.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 10 september 2020,
Beste klootschietleden,
Na lange tijd van het niet kunnen organiseren van evenementen gaan we, met inachtneming van de Corona maatregelen (zie bijgaande poster), op donderdagavond 24 september starten met het darten om 19.30 uur bij Clubhuis Bethel.
Besloten is dat aan het darten maximaal 16 personen kunnen deelnemen. Daarom graag vooraf opgeven bij Diny Beumer (tel.nr. 0573-251701 of 06-33426614) en helaas vol=vol, dus geef je op tijd op.
De darters wensen wij veel plezier met deze sport en natuurlijk goede scores (hundred and eightyyyyyyyyy …. 😃).
De kaartavonden zullen om praktische redenen (o.a. 1,5 meter afstand) naar verwachting later worden opgestart. Zodra het weer mogelijk is, laten wij dit weten.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Dinsdag 8 september 2020,

Algemene Ledenvergadering:

Hierbij nodigen wij jullie uit op dinsdag 8 september 2020 om 20:00 uur in Bethel.
In de week voor de vergadering zullen wij de agenda, notulen van vorig jaar en de jaarverslagen mailen.
Noteer de datum, 8 september, alvast in de agenda!  
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Cheque uitreiking RaboClubSupport.

14 november 2020.
Uitslag Rabo ClubSupport bekend!  

Klik op de cheque voor vergroting.

De uitslag van de sponsorcampagne is bekend. De afgelopen tijd konden Rabo-leden stemmen op hun favoriete club, waarbij elke stem geld waard was. In de Achterhoek werd massaal gestemd. De cheque die de Rabobank aan K.V. klein Dochteren uitgereikt heeft is met gejuich ontvangen. Uiteraard zijn de centjes voor onze penningmeester bijzonder welkom in deze Corona tijd. Langs deze weg wil het bestuur en leden de stemmers hartelijk bedanken!
Eerste jaar K.V.Klein Dochteren:
Rabo ClubSupport is een sponsorcampagne van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek en werd dit jaar al voor de vierde keer georganiseerd. Penningmeester Gerrie Brunsveld-Oudenampsen heeft dit jaar K.V.Klein Dochteren voor de eerste keer ingeschreven en met succes! Hoe meer stemmen onze vereniging binnenhaalde hoe hoger de bijdrage. Op 6 november 2020 werd om 20.00 uur de cheque door de Rabobank online getoond. 
K.V. Klein Dochteren bedank dan ook de Rabobank Noord/Oost Achterhoek!
Liever had de Rabobank Noord/Oost Achterhoek de cheques persoonlijk overhandigd, maar dat was dit jaar helaas niet mogelijk. Enerzijds vraagt de Rabobank de clubs die een bankrekening hebben en ingeschreven staan, om campagne te voeren. Terwijl zij weten, dat clubs in deze corona tijd daarop dit moment niet de prioriteit hebben liggen. Anderzijds hebben clubs dit jaar financiële ondersteuning nodig en dat meer dan ooit. Daarom voelt het bij de clubs juist goed om deze cheque te mogen ontvangen. Bedragen die zijn samengesteld door de leden dus de achterban van de clubs.
De complete uitslag is te vinden op
www.rabobank.nl/clubsupport   #RaboClubSupport   #ClubSupportTwenteAchterhoek
Webmaster K.V. Klein Dochteren.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Achterhoekse Klootschieters Federatie seizoen 2020/2021.

     20 september 2020.  

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Dit is voor het hele seizoen de pagina wedstrijdenuitslagen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Corona maatregelen:     Extra informatie competitie 20-21 
Het is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.
We starten vanaf 13.00 uur. Er staat geen starter bij de start. We gaan ervan uit dat de teams dit zelf kunnen regelen.

1e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “De Heksenkring”.

2e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “Klein Dochteren”.

What do you want to do ?

New mailHet is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail