Nieuws

Het laatste nieuws over de vereniging

Mededelingen van het bestuur.

Datum 22 november 2020

Beste klootschietleden,
Er zijn per 19 november jl. weer nieuwe Coronamaatregelen van kracht. Voor onze vereniging treedt een kleine wijziging op. In plaats van klootschieten met twee personen per team mag je nu klootschieten met vier personen per team en meerdere teams tegelijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Clubhuis Bethel blijft echter nog gesloten tot nader bericht. Zie bijgaande update.
Begin december wordt door het kabinet de situatie opnieuw bekeken en informeren we jullie indien er iets wijzigt.
Met vriendelijke groet en blijf gezond,
namens het bestuur,
Ans Leussink-Bats,  Secretariaat.

 

Datum 5 november 2020

Nieuw protocol corona
Klik op poster voor vergroting.

Beste klootschietleden,
Het kabinet heeft op 3 november besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Deze zijn woensdag 4 november om 22.00 uur ingegaan.
Bijgaand vinden jullie een update van de Coronamaatregelen die momenteel voor onze klootschietersvereniging gelden.
Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Namens het KD bestuur, Ans Leussink-Bats

 

Datum 5 november 2020
Hallo competitiespelende klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

De AKF heeft in verband met de strengere Coronamaatregelen helaas moeten besluiten om de competitiewedstrijden tot januari 2021 af te gelasten.
Dit betreffen de competities van:
– 14 november in Eibergen (KV Eibergen)
– 28 november in Exel (KV De Mölle)
– 12 december in Borculo (KV Dijkhoek)
In december wordt bekeken of de competitiewedstrijden in januari 2021 weer opgestart kunnen worden en ontvangen wij hierover bericht.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur, Ans Leussink-Bats
Datum 14 oktober 2020
Beste klootschieters,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Onderstaand bericht ontvingen wij van de AKF:
Gisteravond, 13 oktober, was de persconferentie waarin strenge maatregelen zijn afgekondigd die ons allemaal aangaan.  Eén van deze maatregelen gaat over de wedstrijdsport.  Het is voor volwassenen verboden wedstrijden te spelen.  Dit is natuurlijk ook van toepassing op het klootschieten.  Helaas moeten wij weer stoppen met onze competitie.  Volwassenen mogen wel met 4 personen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  Binnen de eigen vereniging kan dus wel getraind worden, maar dan met niet meer dan 4 personen op pad.  De AKF heeft besloten in elk geval de eerste 2 competitiewedstrijden (van 17 en 31 oktober) niet door te laten gaan.  Daarna bekijken we de situatie opnieuw.  Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de maatregelen en eventuele versoepeling van de maatregelen.  Ook bekijken we dan of deze wedstrijden ingehaald kunnen worden en mocht dit niet lukken dan gaat dit altijd in overleg met de verenigingen.We houden jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,  namens AKF hoofd- en wedstrijdbestuur Mirjam ter Maat.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur,  Ans Leussink-Bats

 

  Datum 5 oktober 2020

 

Rabo ClubSupport   

Jij beslist mee!

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Al vast bedankt en met vriendelijke groet,
Gerrie Brunsveld-Oudenampsen,  Penningmeester K.D.
Datum 29 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuw protocol corona

Tijdens de landelijke persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van vanavond ( 28-09-2020) zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit houdt voor onze klootschietersvereniging in dat ons clubhuis “Bethel” vanaf woensdag 30 september tot en met 21 oktober gesloten is.
Bijgaand stuur ik jullie het aangepaste Corona protocol dat wij hanteren met maatregelen die door het NOC*NSF zijn opgesteld, door de Nederlandse Klootschiet Bond wordt geadviseerd op te volgen en in lijn zijn met de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waaronder de Gemeente Lochem valt.
Voor ieders gezondheid is het van belang dat de regels uit het protocol worden nageleefd!  Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 15 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Bijgaand informatie over de klootschietcompetitie 2020-2021.
Ook te vinden op de concept website van de AKF onder deze link:

   https://www.akf-klootschieten.nl/

–  Klassen-indeling van de competitie 2020-2021;
–  Startlijst voor de 1e competitie op zaterdag 19 september bij de Heksenkring.
–  Regels met betrekking tot de wedstrijden.
Op onze website kun je onder Agenda alle data van de competitiewedstrijden vinden.
Voorafgaand aan en na afloop van de competitiewedstrijden staan de deuren van Bethel natuurlijk open met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Webmaster en Bestuur, wensen jullie allemaal een heel prettig en sportief klootschietseizoen toe ondanks de Coronamaatregelen en hopen volgend jaar enkele prijzen in de wacht te slepen. Allemaal veel succes gewenst. Met vriendelijke sport
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 13 september 2020.
Indeling competitieteams, opgezet door wedstrijdleider van K.V. Klein Dochteren
Tonnie Otten, voor de competitie 2020-2021.

Teamindeling voor seizoen 2020/2021.

Datum 11 september 2020.
Beste klootschietleden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de AKF op 7 september, is door alle klootschietersverenigingen unaniem besloten om per 19 september te starten met de klootschietcompetitie 2020-2021 met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Over de gang van zaken tijdens de klootschietcompetitie ontvangen we nader bericht van de AKF.
Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen we het met jullie delen.
Wel kunnen we alvast mededelen dat de 1e competitiewedstrijd plaatsvindt op zaterdag 19 september vanaf 13.00 uur bij KV de Heksenkring in Barchem.
Er zal op het parcours gestart worden in tijdsblokken van 4 minuten.
De overige data van de competitiewedstrijden zijn te vinden op onze website onder AGENDA.
Zoals gebruikelijk verzamelen we ons, vóór het vertrek naar de locatie waar de competitiewedstrijd plaatsvindt, bij Bethel.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne en sportieve klootschietcompetitie toe in goede gezondheid.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 10 september 2020,
Beste klootschietleden,
Na lange tijd van het niet kunnen organiseren van evenementen gaan we, met inachtneming van de Corona maatregelen (zie bijgaande poster), op donderdagavond 24 september starten met het darten om 19.30 uur bij Clubhuis Bethel.
Besloten is dat aan het darten maximaal 16 personen kunnen deelnemen. Daarom graag vooraf opgeven bij Diny Beumer (tel.nr. 0573-251701 of 06-33426614) en helaas vol=vol, dus geef je op tijd op.
De darters wensen wij veel plezier met deze sport en natuurlijk goede scores (hundred and eightyyyyyyyyy …. 😃).
De kaartavonden zullen om praktische redenen (o.a. 1,5 meter afstand) naar verwachting later worden opgestart. Zodra het weer mogelijk is, laten wij dit weten.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Dinsdag 8 september 2020,

Algemene Ledenvergadering:

Hierbij nodigen wij jullie uit op dinsdag 8 september 2020 om 20:00 uur in Bethel.
In de week voor de vergadering zullen wij de agenda, notulen van vorig jaar en de jaarverslagen mailen.
Noteer de datum, 8 september, alvast in de agenda!  
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Cheque uitreiking RaboClubSupport.

14 november 2020.
Uitslag Rabo ClubSupport bekend!  

Klik op de cheque voor vergroting.

De uitslag van de sponsorcampagne is bekend. De afgelopen tijd konden Rabo-leden stemmen op hun favoriete club, waarbij elke stem geld waard was. In de Achterhoek werd massaal gestemd. De cheque die de Rabobank aan K.V. klein Dochteren uitgereikt heeft is met gejuich ontvangen. Uiteraard zijn de centjes voor onze penningmeester bijzonder welkom in deze Corona tijd. Langs deze weg wil het bestuur en leden de stemmers hartelijk bedanken!
Eerste jaar K.V.Klein Dochteren:
Rabo ClubSupport is een sponsorcampagne van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek en werd dit jaar al voor de vierde keer georganiseerd. Penningmeester Gerrie Brunsveld-Oudenampsen heeft dit jaar K.V.Klein Dochteren voor de eerste keer ingeschreven en met succes! Hoe meer stemmen onze vereniging binnenhaalde hoe hoger de bijdrage. Op 6 november 2020 werd om 20.00 uur de cheque door de Rabobank online getoond. 
K.V. Klein Dochteren bedank dan ook de Rabobank Noord/Oost Achterhoek!
Liever had de Rabobank Noord/Oost Achterhoek de cheques persoonlijk overhandigd, maar dat was dit jaar helaas niet mogelijk. Enerzijds vraagt de Rabobank de clubs die een bankrekening hebben en ingeschreven staan, om campagne te voeren. Terwijl zij weten, dat clubs in deze corona tijd daarop dit moment niet de prioriteit hebben liggen. Anderzijds hebben clubs dit jaar financiële ondersteuning nodig en dat meer dan ooit. Daarom voelt het bij de clubs juist goed om deze cheque te mogen ontvangen. Bedragen die zijn samengesteld door de leden dus de achterban van de clubs.
De complete uitslag is te vinden op
www.rabobank.nl/clubsupport   #RaboClubSupport   #ClubSupportTwenteAchterhoek
Webmaster K.V. Klein Dochteren.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Achterhoekse Klootschieters Federatie seizoen 2020/2021.

     20 september 2020.  

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Dit is voor het hele seizoen de pagina wedstrijdenuitslagen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Corona maatregelen:     Extra informatie competitie 20-21 
Het is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.
We starten vanaf 13.00 uur. Er staat geen starter bij de start. We gaan ervan uit dat de teams dit zelf kunnen regelen.

1e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “De Heksenkring”.

2e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “Klein Dochteren”.

What do you want to do ?

New mailHet is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Agenda

AKF competitie en Toernooien seizoen 2020/2021

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

SEPTEMBER
19 september    1e competitie wedstrijd               A.K.F     Heksenkring       ’t Onderschoer              Barchem
Oktober
 3 oktober          2e competitie wedstrijd               A.K.F     Kl. Dochteren    Café De Zonnebloem      Lochem
17 oktober         3e competitie wedstrijd               A.K.F     K.V Warnsveld ??           ??
31 oktober         4e competitie wedstrijd               A.K.F     ’t Broek               Café De Duif                     Ruurlo
November
14 november     5e competitie wedstrijd               A.K.F     Eibergen             Café De Klok                    Eibergen
28 november     6e competitie wedstrijd               A.K.F     de Mölle             Restaurant Lu Lin ???      Exel
December
  5 december     Sinterklaas toernooi                     A.K.F    Kl. Dochteren      Bethel                               Lochem
12 december     7e competitie wedstrijd               A.K.F     KV Dijkhoek        Kerkemeijer                     Borculo
26 december     Kersttoernooi ???   (Inschrijven 9:00-10:00 uur)                 Respelhoek  Café Baan  Geesteren
Januari
?? januari           Nieuwjaarstoernooi ???(Opgave tot 13:00 uur)                 de Mölle   Rest. Lu Lin      Exel
16 januari           8e competitie wedstrijd               A.K.F     Met Neede???  Café Hassink                      Noordijk
30 januari           9e competitie wedstrijd               A.K.F     Met Neede???  Café Baan                           Geesteren
Februari
27 februari         10e competitie wedstrijd            A.K.F     De Onderlingen HCR Prinsen                     Haarlo
Maart
?? maart              Sanne Ribbers toernooi         ???(Aanvang 13:30 uur)        Heksenkring    ’t Onderschoer     Barchem
13 maart             11e competitie wedstrijd            A.K.F     Winterswijk         Ver-gebouw Juliana                     Winterswijk
27 maart             Reserve datum competitie         A.K.F
April
10 april                12e competitie wedstrijd Finale               A.K.F                    Café Grenszicht                Zwolle
?? april                 Toernooi KV ’t Broek ???                            ’t Broek
18 april                P.K / Gelderse Kampioenschappen          A.K.F/KFIJ           Café Grenszicht                Zwolle
24 april                Reserve datum competitie          A.K.F

Evenementen K.V. Klein Dochteren.

Alle evenementen zijn tot eind 2020 afgelast.