Nieuws

Het laatste nieuws over de vereniging

Mededelingen van het bestuur.

Datum 14 oktober 2020
Beste klootschieters,
Onderstaand bericht ontvingen wij van de AKF:
Gisteravond, 13 oktober, was de persconferentie waarin strenge maatregelen zijn afgekondigd die ons allemaal aangaan.  Eén van deze maatregelen gaat over de wedstrijdsport.  Het is voor volwassenen verboden wedstrijden te spelen.  Dit is natuurlijk ook van toepassing op het klootschieten.  Helaas moeten wij weer stoppen met onze competitie.  Volwassenen mogen wel met 4 personen sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.  Binnen de eigen vereniging kan dus wel getraind worden, maar dan met niet meer dan 4 personen op pad.  De AKF heeft besloten in elk geval de eerste 2 competitiewedstrijden (van 17 en 31 oktober) niet door te laten gaan.  Daarna bekijken we de situatie opnieuw.  Dit is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de maatregelen en eventuele versoepeling van de maatregelen.  Ook bekijken we dan of deze wedstrijden ingehaald kunnen worden en mocht dit niet lukken dan gaat dit altijd in overleg met de verenigingen.We houden jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Namens AKF hoofd- en wedstrijdbestuur Mirjam ter Maat.
Met vriendelijke groet en blijf gezond, namens het KD bestuur,
Ans Leussink-Bats

 

  Datum 5 oktober 2020

 

Rabo ClubSupport   

Jij beslist mee!

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Al vast bedankt en met vriendelijke groet,
Gerrie Brunsveld-Oudenampsen,  Penningmeester K.D.
Datum 29 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuw protocol corona

Tijdens de landelijke persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge van vanavond ( 28-09-2020) zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit houdt voor onze klootschietersvereniging in dat ons clubhuis “Bethel” vanaf woensdag 30 september tot en met 21 oktober gesloten is.
Bijgaand stuur ik jullie het aangepaste Corona protocol dat wij hanteren met maatregelen die door het NOC*NSF zijn opgesteld, door de Nederlandse Klootschiet Bond wordt geadviseerd op te volgen en in lijn zijn met de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waaronder de Gemeente Lochem valt.
Voor ieders gezondheid is het van belang dat de regels uit het protocol worden nageleefd!  Pas goed op elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 15 september 2020
Beste klootschietleden,

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Bijgaand informatie over de klootschietcompetitie 2020-2021.
Ook te vinden op de concept website van de AKF onder deze link:

   https://www.akf-klootschieten.nl/

–  Klassen-indeling van de competitie 2020-2021;
–  Startlijst voor de 1e competitie op zaterdag 19 september bij de Heksenkring.
–  Regels met betrekking tot de wedstrijden.
Op onze website kun je onder Agenda alle data van de competitiewedstrijden vinden.
Voorafgaand aan en na afloop van de competitiewedstrijden staan de deuren van Bethel natuurlijk open met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Webmaster en Bestuur, wensen jullie allemaal een heel prettig en sportief klootschietseizoen toe ondanks de Coronamaatregelen en hopen volgend jaar enkele prijzen in de wacht te slepen. Allemaal veel succes gewenst. Met vriendelijke sport
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 13 september 2020.
Indeling competitieteams, opgezet door wedstrijdleider van K.V. Klein Dochteren
Tonnie Otten, voor de competitie 2020-2021.

Teamindeling voor seizoen 2020/2021.

Datum 11 september 2020.
Beste klootschietleden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de AKF op 7 september, is door alle klootschietersverenigingen unaniem besloten om per 19 september te starten met de klootschietcompetitie 2020-2021 met inachtneming van de Coronamaatregelen.
Over de gang van zaken tijdens de klootschietcompetitie ontvangen we nader bericht van de AKF.
Zodra wij deze hebben ontvangen, zullen we het met jullie delen.
Wel kunnen we alvast mededelen dat de 1e competitiewedstrijd plaatsvindt op zaterdag 19 september vanaf 13.00 uur bij KV de Heksenkring in Barchem.
Er zal op het parcours gestart worden in tijdsblokken van 4 minuten.
De overige data van de competitiewedstrijden zijn te vinden op onze website onder AGENDA.
Zoals gebruikelijk verzamelen we ons, vóór het vertrek naar de locatie waar de competitiewedstrijd plaatsvindt, bij Bethel.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne en sportieve klootschietcompetitie toe in goede gezondheid.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Datum 10 september 2020,
Beste klootschietleden,
Na lange tijd van het niet kunnen organiseren van evenementen gaan we, met inachtneming van de Corona maatregelen (zie bijgaande poster), op donderdagavond 24 september starten met het darten om 19.30 uur bij Clubhuis Bethel.
Besloten is dat aan het darten maximaal 16 personen kunnen deelnemen. Daarom graag vooraf opgeven bij Diny Beumer (tel.nr. 0573-251701 of 06-33426614) en helaas vol=vol, dus geef je op tijd op.
De darters wensen wij veel plezier met deze sport en natuurlijk goede scores (hundred and eightyyyyyyyyy …. 😃).
De kaartavonden zullen om praktische redenen (o.a. 1,5 meter afstand) naar verwachting later worden opgestart. Zodra het weer mogelijk is, laten wij dit weten.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
Dinsdag 8 september 2020,

Algemene Ledenvergadering:

Hierbij nodigen wij jullie uit op dinsdag 8 september 2020 om 20:00 uur in Bethel.
In de week voor de vergadering zullen wij de agenda, notulen van vorig jaar en de jaarverslagen mailen.
Noteer de datum, 8 september, alvast in de agenda!  
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur Ans Leussink-Bats, secretariaat.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New ma

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Achterhoekse Klootschieters Federatie seizoen 2020/2021.

     20 september 2020.  

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

Dit is voor het hele seizoen de pagina wedstrijdenuitslagen.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Corona maatregelen:     Extra informatie competitie 20-21 
Het is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.
We starten vanaf 13.00 uur. Er staat geen starter bij de start. We gaan ervan uit dat de teams dit zelf kunnen regelen.

1e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “De Heksenkring”.

2e competitiewedstrijd gegooid op de banen van “Klein Dochteren”.

What do you want to do ?

New mailHet is de bedoeling dat een team max. 5 minuten voor de starttijd bij de start aanwezig is. Hiervoor moet het bordje bij het café worden opgehaald. Een vertegenwoordiger van het team haalt dit af. We proberen te voorkomen dat iedereen die een bordje ophaalt/inlevert zijn/haar contactgegevens bij het café moet achterlaten. In overleg met de caféhouders (door de thuisspelende vereniging) zoeken we een plek waar we kunnen zitten. Dit kan bij uitgifte/inname bordjes eventueel buiten zijn.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Agenda

AKF competitie en Toernooien seizoen 2020/2021

Nieuwe website A.K..F
www.akf-klootschieten.nl

SEPTEMBER
19 september    1e competitie wedstrijd               A.K.F     Heksenkring       ’t Onderschoer              Barchem
Oktober
 3 oktober          2e competitie wedstrijd               A.K.F     Kl. Dochteren    Café De Zonnebloem      Lochem
17 oktober         3e competitie wedstrijd               A.K.F     K.V Warnsveld ??           ??
31 oktober         4e competitie wedstrijd               A.K.F     ’t Broek               Café De Duif                     Ruurlo
November
14 november     5e competitie wedstrijd               A.K.F     Eibergen             Café De Klok                    Eibergen
28 november     6e competitie wedstrijd               A.K.F     de Mölle             Restaurant Lu Lin ???      Exel
December
  5 december     Sinterklaas toernooi                     A.K.F    Kl. Dochteren      Bethel                               Lochem
12 december     7e competitie wedstrijd               A.K.F     KV Dijkhoek        Kerkemeijer                     Borculo
26 december     Kersttoernooi ???   (Inschrijven 9:00-10:00 uur)                 Respelhoek  Café Baan  Geesteren
Januari
?? januari           Nieuwjaarstoernooi ???(Opgave tot 13:00 uur)                 de Mölle   Rest. Lu Lin      Exel
16 januari           8e competitie wedstrijd               A.K.F     Met Neede???  Café Hassink                      Noordijk
30 januari           9e competitie wedstrijd               A.K.F     Met Neede???  Café Baan                           Geesteren
Februari
27 februari         10e competitie wedstrijd            A.K.F     De Onderlingen HCR Prinsen                     Haarlo
Maart
?? maart              Sanne Ribbers toernooi         ???(Aanvang 13:30 uur)        Heksenkring    ’t Onderschoer     Barchem
13 maart             11e competitie wedstrijd            A.K.F     Winterswijk         Ver-gebouw Juliana                     Winterswijk
27 maart             Reserve datum competitie         A.K.F
April
10 april                12e competitie wedstrijd Finale               A.K.F                    Café Grenszicht                Zwolle
?? april                 Toernooi KV ’t Broek ???                            ’t Broek
18 april                P.K / Gelderse Kampioenschappen          A.K.F/KFIJ           Café Grenszicht                Zwolle
24 april                Reserve datum competitie          A.K.F

Evenementen K.V. Klein Dochteren.

September :
Dinsdag          8 september;        Algemene Ledenvergadering om 20:00 uur in Bethel.
Donderdag   24 september        Darten                                       19.30 uur  in Bethel.
December:
Zaterdag          5 december;       
Sinterklaastoernooi  start om 13.30 uur in Bethel.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Persoonlijke clubkampioenschap 2020

Augustus 2020 P.K.’s  K.V. Klein Dochteren: 

Totaal uitslagen voor clubkampioenschap 2020.

Jaarlijks zijn er persoonlijke clubkampioenschappen. Spelers moeten minimaal 3 wedstrijden gooien, maar mogen ook maximaal 6 wedstrijden gooien. Diegenen die van de 4e, 5e en 6e wedstrijden gebruik maken verschaffen zich uiteraard hiermee een extra kans op een beter resultaat. Want drie beste scores worden namelijk bij elkaar opgeteld en vormen zo het eindresultaat. Drie slechtste resultaten vervallen.

Ο Groen:  3 beste resultaten.
    
Ο Rood:   3 slechtste resultaten.
Het parcours bestaat uit een geasfalteerde straatweg en heeft een lengte van 1175 meter. De spelers krijgen de gelegenheid om het parcours in 15 schoten te overbruggen. Maar ieder speler gaat natuurlijk voor zomin mogelijk schoten en zoveel mogelijk meters over de eindstreep. lukt een speler niet om het uitgezette parcours van 1175 meter in 15 schoten te overbruggen, dan worden uiteraard de gegooide meters van 15 schoten bij elkaar opgeteld. Uiteindelijk heeft iedereen hopelijk zijn totaalscore van 3 wedstrijden staan, want deze totaalscores vormen toch ook wel de eerste basis voor teamindeling van het aankomend nieuwe seizoen. Diegenen die niet structureel aan de afdelingscompetitie willen deelnemen kunnen reserve staan en af en toe eens deelnemen. Ook kiezen spelers er bewust voor om in de laatste teams deel te nemen in de afdelingscompetitie en gooien dan ook geen P.K
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Vijfentwintig jaren lid van KV. Klein Dochteren.

 
Vrijdag 7 augustus 2020 
Op de Foto’s Rudy Elferink en Jeroen Brunsveld. De mannen werden door voorzitter Diny Beumer op woensdagavond 5 augustus 2020, na het PK gooien, gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn van onze vereniging.
Competitie schieten bij KV Klein Dochteren!
Lijkt het je leuk om in competitieverband te gaan klootschieten dan is dit zeker mogelijk. Vanuit de vereniging zijn wij aangesloten bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie. Deze organisatie organiseert in de maanden september tot juni de competitie wedstrijden. Eens in de twee weken kun je de kloot dan ergens in de Achterhoek gaan schieten. Na 12 wedstrijden wordt de stand opgemaakt en zullen uiteindelijk de kampioenen van de 6 klassen bekend zijn. De teamindeling voor competitie schieten wordt bij KV Klein Dochteren bepaald door het gooien van 6 persoonlijke wedstrijden (PK’s). De beste 4 schutters zullen in het eerste team schieten en de teamindeling zal volgens de lijst verder afgewerkt en ingedeeld worden.

Rudie wordt door Diny gefeliciteerd.

Ook Jeroen wordt door Diny gefeliciteerd.

What do you want to do ?

New mail