Accommodatie

Clubgebouw "Bethel"
 
 
 

Letterlijk betekent Bethel “Huize van God”. Bethel maakte in verleden dan ook deel uit van een evangelisatieproject van de freule van Groot Boekhorst. Hier werden diensten en zondagsschoollessen gehouden. Het kerkje en activiteiten raakten echter in verval en is daarna jarenlang door een aannemer als opslagplaats benut. Totdat de betreffende aannemer failliet ging. Vooral door de inspanning van het toenmalige bestuur, onder aanvoering van Evert Oldenhof, is het gelukt om Bethel in 1984 aan te kopen en te mogen benutten als clubgebouw voor onze klootschietvereniging, die toen was gehuisvest in de kippenschuur van Reint Sligman.

In 1998 / 1999 vond de aankoop plaats van circa 1 ha grond van de buurman, als onderdeel van een ruilverkaveling. De inrichting en beplanting is in samenwerking met, en subsidie van, WVC De Graafschap tot stand gekomen. Tenslotte is in 2000 de keukenaanbouw gerealiseerd en is de verblijfsruimte wederom vergroot door de verplaatsing van de uitgiftecounter. Ook het gehele interieur – vloeren wanden en plafonds – is hierbij onderhanden genomen.

In 2006 is een nieuwe toilet- commissieruimte gerealiseerd. Het aanleggen van 18 parkeerplaatsen vond plaats in 2002. Door al deze verbeteringen beschikt K.V. Klein Dochteren thans over een accommodatie / trainingscomplex, dat voor een klootschietvereniging uniek mag worden genoemd.

Accommodatie-1

Bethel omvat thans een verblijfsruimte van 80 m2, een keuken van 20 m2 met uitgifte balie, een hal/entree van 6 m2, twee dames toiletten, een heren toilet / urinoir, een bijkeuken van 7 m2, een opslag/berging van 5,5 m2, een buitenberging van 8 m2 en een zolderberging.

In 2015 is er een overkapping gerealiseerd waardoor er buiten gezeten kan worden.
Inmiddels 2018 kunnen wij onder de overkapping een afneembaar zeil inclusief raamwerk hangen, dus kan er ook droog en windstil gezeten worden. I.v.m. vluchtplan is er zelfs een deur met rits in aangebracht.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP OVER ONZE ACCOMMODATIE

 
What do you want to do ?

New mail